Megjelent a minap egy Ossian zenekar által a 2000-es évben –már már legendásnak számító debreceni koncerten, „egyedi módon” előadott Pokolnál hangosabb dalt parodizáló video az Óriás zenekar előadásában, mely azonnal port kavart, mivel az Ossian kiadója, a Hammer Records nyílt levelében felháborodását fejezte ki, és egyidejűleg kérte a video törlését, arra hivatkozással, hogy az Óriás zenekar valamint a Magyar Rádió Nonprofit Zrt / MR2 – Petőfi Rádió nem kérte meg a szükséges engedélyeket a szerzőktől és jogtulajdonosoktól. Emellett a kiadó megjegyezte, hogy a gondot főként az okozza, hogy az MR2 – Petőfi Rádió nem játszik rendszeresen Ossian dalokat, így a paródiához sem járulnak hozzá.

Az eset jogi vonatkozásában rögzíteni kell, hogy a szerzők és az egyéb jogosultak érdekei és jogai állnak szemben a véleménynyilvánítás szabadságához fűződő alkotmányos alapjoggal, melyek között meg kell találni a szabályozás szintjén a megfelelő egyensúlyt, ami azonban, megítélésem szerint nem könnyű feladat a jogalkotó számára.

Szeretném kiemelni, hogy a Szerzői jogról szóló törvény (Szjt.) a paródiáról nem rendelkezik, az sem az integritáshoz való jog sérelme, sem az átdolgozás vagyoni joga alóli kivételeként nem kerül meghatározásra. Ez azonban nem egyenlő azzal, hogy a paródia az engedélyköteles felhasználás esetkörét képezi. A magyar szerzői jogban a paródia azért nem engedélyköteles felhasználás, mert ugyan a parodizált mű által ösztönzött új mű, elvileg annak átdolgozása lenne, de az „eredeti mű vonásainak új – túlzó – vonásokkal való kiegészítésében és szembeállításában”, az eredeti műtől való ilyen jellegű eltávolítottságában nyilvánul meg sajátos jellege, és ezért az a kizárólagos jog alól kivétel.

Ezzel szembe állítva fontos azonban, hogy más mű hírnevének „meglovagolása” az előbb említett vonások nélkül akkor sem esne a paródia körébe, ha a parodizálónak szánt új mű humoros, vagy adott esetben eltúlozná a felhasznált mű egyes vonásait. Ahogy az Szjt. nyomtatásban megjelent magyarázata is kifejti: a „paródia” és az engedélyköteles átdolgozás elhatárolásához „elengedhetetlen az egyes paródiaművek egyedi vizsgálata, önmagában a paródia-címke nem dönti el a kérdést”

Érdemes végiggondolni azt is, hogy különbség van a gúny és a humor között, sőt a „humor” sem egzakt fogalom, mivel ami valakinek vicces, az másnak sértő is lehet. A szerzői jog nem tesz különbséget a tartalmak között minőségi jellemzők szerint, így ezen árnyaltság a jogszabályi környezetben eleve nem is tudna megjelenni, még akkor sem, ha a paródia mint fogalom szerepeltetve lenne az Szjt-ben.

Figyelemmel az előbbiekre, a Hammer Records érvelése a sajtó által leközölt formában nem helytálló, az mellőzi a jogi indokokat, ugyanis semmi esetre sem szolgálhat indokul, hogy az „MR2 nem játszik rendszeresen Ossian dalokat, így a paródiához sem járulunk hozzá”, mivel a fenti jogszabályi környezet vizsgálata nyomán jól látszik, hogy a paródiához nem szükséges a hozzájárulás, amellett, hogy a mondat másik részét illetően pedig meg kívánom jegyezni, hogy az  jogi szempontból értelmezhetetlen