A végrehajtáshoz vezető út, s maga a végrehajtás is kellemetlen dolog, mivel a korábban meg nem fizetett tartozás behajtására immáron kényszerrel kerül sor, ez az utolsó lépés annak érdekében, hogy az adós teljesítsen. A végrehajtási eljárás szabályozott mederben folyik, minden félnek jogszabályi keretek között vannak rögzítve jogai és kötelezettségei, ezért alább összefoglaltam a leggyakoribb végrehajtási eljárást érintő tévhiteket.

 

Ha adósként nem veszem át a leveleket, akkor nem lehet velem mit kezdeni.

Az át nem vett küldemény nem akadályozza a végrehajtás lefolytatását, viszont az adós így nem rendelkezik információval az eljárás részleteiről, elmulasztja a jogorvoslatra fennálló lehetőségeket.

Amennyiben lefoglalják az ingatlanomat, akkor másnap mehetek az utcára.

Az ingatlan lefoglalása nem jelent azonnali értékesítést! Az ingatlan árverés hosszadalmas folyamat, és fontos kiemelni azt is, hogy a végrehajtási eljárás során bármikor lehetőség van a tartozás kiegyenlítésére.

Bármikor ki lehet engem tenni az Ingatlanomból?

A kilakoltatási moratórium magánszemélyek esetén 2017. november 15-től 2018. április 30-ig tart,az adósnak nem kell a téli hidegben lakhatás után néznie, ami azt is jelenti, hogy ez időszakban haladékot lehet nyerni az adósság esetleges rendezésére is.

Ha megjelenik a végrehajtó, nem engedem be.

A végrehajtó hivatalos személynek minősül, az eljárás akadályozása bűncselekménynek minősül!

Miért hajtanak be tőlem többet, mint amennyi a tartozásom? 

A teljes tartozás kifizetéséig a tartozás mértéke emelkedhet (pl. kamatok, végrehajtás költsége).

Hívhatnak rendőrt ha tartozom?

A végrehajtás során először bankszámláról, munkabérből próbálják behajtani a tartozást. Ha ez nem sikerül, akkor ingóságot, majd ingatlant foglal a végrehajtó. Rendőri kényszer alkalmazására csak akkor kerül, ha az önkéntes birtokba adás nem teljesül.

Nem tartozom senkinek!

A végrehajtás csak bíróság, közjegyző vagy más hatóság által kiállított jogerős, végrehajtható okirat alapján indulhat, azaz a végrehajtást már megelőzte egy eljárás, ahol a pénztartozást megállapították és határidőt adtak annak megfizetésére, rendelkezésre álltak jogorvoslati lehetőségek arra az esetre is, ha az adós nem ismerte el a tartozását.

Van panasztételre módom?

Van. A végrehajtás megszüntetése vagy korlátozása iránt pert lehet indítani a végrehajtást kérővel szemben, ha az adós a végrehajtást sérelmesnek találja. Amennyiben a végrehajtó jár el törvénysértően, akkor vele szemben végrehajtási kifogást lehet előterjeszteni. A végrehajtó tevékenységével kapcsolatban a Magyar Bírósági Végrehajtói Karnál lehet panaszt tenni.

 

Mindent magával vihet a végrehajtó?

A törvény erejénél fogva mentes a végrehajtás alól

 • az az eszköz, amely nélkül az adós foglalkozásának (hivatásának) gyakorlása lehetetlenné válik, így különösen a nélkülözhetetlen szerszám, műszer, technikai, katonai és egyéb felszerelési tárgy, egyenruha, önvédelmi fegyver, szállítóeszköz, ide nem értve azonban a gépjárművet,
 • a rendszeres tanulmányok folytatásához nélkülözhetetlen eszköz, így különösen a tankönyv, tanszer, hangszer,
 • a szükséges ruházati cikk, felsőruházatból 3 felsőruha, 1 télikabát, 1 felöltő, 3 pár lábbeli,
 • a szükséges ágynemű: személyenként 1 készlet a hozzávaló 2 huzattal,
 • az adós háztartásához tartozók számának megfelelően szükséges bútor, legfeljebb 3 asztal és 3 szekrény vagy azonos célt szolgáló más bútor, személyenként 1 ágy vagy más fekvőhely és 1 szék vagy más ülőbútor,
 • a szükséges fűtő- és világító eszköz,
 • az adós háztartásához nélkülözhetetlen konyhai és háztartási felszerelés, továbbá 1 hűtőgép vagy fagyasztószekrény és 1 mosógép,
 • az a kitüntetés (érdemrend, érem, jelvény, plakett), amelyet az adós kapott, ha ezt okirattal igazolta,
 • az adós betegsége és testi fogyatékossága miatt szükséges gyógyszer, gyógyászati és technikai segédeszköz, a mozgásában korlátozott adós gépjárműve,
 • az adós háztartásához tartozó kiskorú gyermek által használt – jellegénél fogva gyermekek részére szolgáló – tárgy,
 • az adós és a háztartásához tartozók részére 1 hónapra szükséges élelmiszer és 3 hónapra szükséges tüzelőanyag,
 • a lábon álló, illetőleg be nem takarított termés, gyümölcs,
 • az a dolog, amelyet a felszámolási eljárás során nem lehet az adós vagyonához tartozóként figyelembe venni,
 • a kölcsönzött kulturális javak különleges védelméről szóló törvényben meghatározott tanúsítványban felsorolt kulturális javak a különleges védelem időtartama alatt
 • Ha az adós élethivatásszerűen mezőgazdasági termeléssel foglalkozik, mentes a végrehajtás alól az adós földjének megműveléséhez szükséges vetőmag, mezőgazdasági gép és felszerelés, igavonó állat és takarmány, 1 tehén vagy más haszonállat és a részére 3 hónapra szükséges takarmány
 • kitüntetéssel, kitüntető címmel, díjjal, jelvénnyel, oklevéllel együtt járó összeg, a biztosítási összeg, a lefoglalt ingóságért járó összeg kivételével, a szakszervezet sztrájkalapjába helyezett összeg
 • szerzői díj 50%-a
 • szövetkezeti tag szövetkezeti részesedése, a saját jogon szerzett kárpótlási jegy, amíg a kárpótlásra jogosultnak a tulajdonában van
 • postára feladott pénz és más küldemény, továbbá a közforgalmú fuvarozónak fuvarozásra átadott dolog mindaddig, amíg azt a posta, illetőleg a fuvarozó az átvételre jogosultnak nem adta át
 • közraktárban elhelyezett dolog, de a közraktárban elhelyezett dologra vonatkozó jog, illetőleg a róla szóló okirat (áru- és zálogjegy)végrehajtás alá vonható.