Ki a fogyasztó?

Ki a fogyasztó?

A fogyasztói jogviszony egy polgári jogi keretek közt létező jogviszony, melynek sajátossága, hogy elvileg mellérendelt felek állnak a két oldalon, úgy, hogy a fogyasztó (élet) szükségleteinek kielégítésére törekszik, a másik szerződő fél pedig gazdasági-pénzügyi...