Jogterületek

Fogyasztóvédelem

A vállalkozó és a fogyasztó között az erőviszonyok gyakran a tevékenységi körében eljáró vállalkozó javára billennek. A fogyasztóvédelem célja az egyensúly helyreállítása, a fogyasztó jogainak, érdekeinek képviselete, érvényre juttatása, amelynek körében elismert jogász kollégáimmal a Forum Controll Egyesületet azért hoztuk létre, mert célul tűztük ki a fogyasztók általános, – így e minőségben állampolgári jogainak – védelmét. Az egyesület tevékenységét itt ismerheti meg a kedves olvasó: www.forumkontroll.hu

Ingatlanjog

Az ingatlanjog gyakorlatban történő alkalmazása a mindennapokban nagyon jelentős. Ezért az ingatlanokkal kapcsolatos adásvételi-, bérleti-, ajándékozási-, jelzálog-, tervezési-, építési vállalkozási és egyéb szerződések elkészítése, véleményezése mellett, ellátjuk a szerződésekhez kapcsolódó földhivatali vagy egyéb szerv ill. személy előtti képviseletet is. Vállaljuk akár társasházi alapító okirat-, szervezeti és működési szabályzat, házirend elkészítését is, amellett, hogy akár az ingatlan átruházásával/megszerzésével kapcsolatos adó- és illeték tanácsadásban vagy akár területrendezéssel és az ingatlan átminősítésével kapcsolatos eljárással összefüggésben is állunk ügyfeleink szíves rendelkezésére.

Elektronikus kereskedelem

Az informatikai iparág szolgáltatói, és megrendelői részére is egyaránt vállaljuk a jogi tanácsadást, avagy szerződések elkészítését. Ennek körében akár portál vagy webshop üzemeltetéssel összefüggő kérdésekkel kapcsolatban, akár az elektronikus hirdetéssel összefüggésben egyaránt rendelkezünk komplex jogi megoldásokkal.

Társasági jog, non-profit szervezetek joga

Vállaljuk bármely gazdasági társaság vagy társadalmi szervezet létrehozásával, működésével vagy megszűnésével kapcsolatban a jogi segítségnyújtást.

Szerzői jog

A szellemi tevékenységből származó egyéni, eredeti, tudományos, művészeti vagy irodalmi alkotás – legyen az tanulmány, vers, honlap, grafika, zenemű, film vagy akár építészeti terv, szoftver – védelme körében is ellátjuk a jogi segítségnyújtást.

Követelés-érvényesítés és Adósságkezelés

E tevékenységünk során jellemzően cégek, vagy magánszemélyek tartozásainak behajtásával kapcsolatban látunk el teendőket, az alábbiak körében:

  • Fizetési meghagyások benyújtása elektronikus úton, jogerőre emelkedés esetén végrehajtási eljárások megindítása, ellentmondás esetén peres képviselet ellátása
  • Már folyamatban lévő végrehajtási eljárások során, a megfelelő feltételek fennállása esetén, végrehajtási kifogások elkészítése, végrehajtás megszüntetése iránti perekben a szükséges jogi képviselet ellátása
  • Közjegyzői okiratok záradékolása
  • Kölcsönszerződések, vételi jogot alapító szerződések elkészítése

Közbeszerzési jog

A közpénzek ésszerű és hatékony felhasználása és nyilvános ellenőrizhetőségének megteremtése, továbbá a közbeszerzések során a verseny tisztaságának hatékony biztosítása érdekében, mind ajánlatkérői mind ajánlattevői oldalon szükséges a jogszabályok megfelelő alkalmazása, ezért megítélésem szerint elengedhetetlen ezen a területen a naprakész jogi szakismeret és a tapasztalat. Ennek megfelelően a Gyöngyös Város Önkormányzatának Közbeszerzési Bíráló Bizottsági tagjaként igyekszem e kettős követelménynek maximálisan megfelelni.